AB „Kauno grūdai“ sėkmingai įgyvendino LAAIF projektą

AB „Kauno grūdai“ sėkmingai užbaigė kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) organizuotą projektą „Oro valymo įrenginių diegimas AB „Kauno grūdai“. Projektas finansuotas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšomis.

Pagal 2017 m. LAAIF investicinį projektą „Oro valymo įrenginių diegimas AB „Kauno grūdai“, buvo įsigyta ir Kombinuotųjų pašarų gamybos rampoje pradėta eksploatuoti aspiracinė sienelė su rankoviniais kietųjų dalelių filtrais. Įranga įdiegta siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, mažinant kietųjų dalelių išmetimus į aplinkos orą žaliavų iškrovimo metu. Įrengus ir pradėjus eksploatuoti aspiracinę sienelę, kietųjų dalelių išmetimą į orą pavyko sumažinti daugiau nei 95 procentais (nuo 2,169 t iki 0,116 t per metus).

aspiracinė sienelė

„LAAIF projektai – puiki galimybė gamybinėms įmonėms įgyvendinti aplinkosauginius projektus bei nuolat gerinti darbo bei aplinkos sąlygas. Džiaugiamės šio projekto dėka galėję efektyviai sumažinti  kietųjų dalelių taršą“, - sakė Kombinuotųjų pašarų gamybos vadovas Martynas Šimonis.

Plačiau apie LAAIF finansavimo kryptis galite skaityti ČIA.